Om Mikrolegat

Mikrolegat er Fonden for Entreprenørskabs finansielle støtte til unges udvikling af en idé og til udvikling af opstart af egen virksomhed. Vi støtter en bred vifte af idétyper og ansøgere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde for at give alle elever og studerende muligheden for at opnå erfaring med iværksætteri.

Fire forskellige personer, der giver hinanden en fælles high-five

Vi støtter studerende med iværksætterambitioner

 

Formålet med Mikrolegat-initiativet er at styrke vækst og beskæftigelse i Danmark og at sætte fokus på at styrke unge iværksættere og nye virksomheder, der drives af at løse store globale udfordringer. 

Mikrolegat-initiativet skal ses som Fonden for Entreprenørskabs katalyserende indsats i forlængelse af de kompetencer, studerende og elever opnår gennem entreprenørskabsundervisning på deres uddannelsesinstitution, og de aktiviteter de deltager i gennem uddannelsesinstitutionernes studentervæksthuse, labs og hubs.  

Mikrolegatet giver de studerende en reel mulighed for at opnå erfaring med iværksætteri – en erfaring, vi fra effektmålinger ved, kan have stor betydning for deres iværksætterlyst. Samtidig er det formålet med initiativet at skabe positiv opmærksomhed omkring iværksætteri, bæredygtigt iværksætteri og iværksættertalenter på de danske uddannelsesinstitutioner, hvor legatmodtagerne fungerer som rollemodeller for deres medstuderende.

 

 

 

Effekter

 

Fonden for Entreprenørskab har siden juni 2014 indsamlet data fra Mikrolegatansøgere med henblik på at vurdere, hvilke effekter et Mikrolegat har på en ung startup sammenlignet med, hvis man ikke modtager et Mikrolegat. 

 

Se vores effektkæde her

Læs seneste analyse her

Se legatmodtagerne på Wall of Fame

 

 

Mikrolegats effekter

Historik

Siden 2011 har Fonden for Entreprenørskab uddelt mere end 900 Mikrolegater til studerende og elever med iværksætterambitioner. I 2011-2013 indledtes initiativet som et pilotprojekt. Herefter besluttede Fonden for Entreprenørskab i vekslende samarbejder med Erhvervsstyrelsen, Innovationsfonden og Grøn Omstillingsfond at videreføre og skalere Mikrolegat-initiativet.   

Siden 2016 har Fonden for Entreprenørskab videreført initiativet via en bevilling på finansloven. Men også private aktører som UPS, DANA, Nordea Iværksætterfond og Tønder Energi- og Miljøfond har gennem årene støttet initiativet med legater.  

I dag finansieres Mikrolegat-initiativet via Fondens Partnerskab for innovation og entreprenørskab i uddannelserne og via den tidligere regerings Handlingsplan for FN’s verdensmål. Dette bakkes op af en uvurderlig støtte fra partnere som Tuborgfondet, der tidligere har støttet med særlige verdensmålsmikrolegater og nu grønne Kickstart Mikrolegater til elever på erhvervsuddannelserne, samt Bristol-Myers Squibb, der siden 2017 har støttet med særlige life science Mikrolegater.   

 

 

Viobac team

 

 

“Selvom vi senere i processen har modtaget noget større legater, var glæden ved Mikrolegatet alligevel noget for sig. Det var det første legat, vi modtog - den første anerkendelse af, at andre var villige til at yde kapital til vores idé. Netop dét gav os yderligere blod på tanden og engagement til det videre projekt

Kasper, co-founder af VIOBAC

 

VIOBAC modtog et Mikrolegat i 2018

 

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til Mikrolegat eller vil indgå et samarbejde med Mikrolegat, så ring eller skriv til:

Tilde Reffstrup, Chefkonsulent, stragegisk udvikling og iværksætteri

Tlf: 23 26 96 75 

Mail: tilde@ffefonden.dk