Mikrolegat Ansøgning

For elever, studerende, Ph.d.-studerende og nyuddannede 
Næste ansøgningsfrist: 15. september, kl. 23.59 

Vi er i gang med at opdatere ansøgningsformularen, så der er pt. ikke adgang til at ansøge.

Søg et Mikrolegat her

Hvorfor søge et Mikrolegat?


Finansiel støtte

 • Mikrolegatet er sandsynligvis jeres første mulighed for at opnå finansiel støtte til udvikling af jeres idé eller til udvikling af jeres nyopstartede virksomhed 
 • Mikrolegatet kan være netop den motivation og det skulderklap, der gør, at jeres idé bliver til virkelighed
 • Mikrolegat er det, der kaldes for ‘soft funding’. Det betyder, at legatet ikke er et lån, og det skal derfor ikke tilbagebetales 

Feedback fra Evalueringskomiteen

 • I modtager feedback fra evalueringskomitéen, uanset om I modtager et legat eller ej 
 • Feedback fra evalueringskomitéen kan I bruge til videreudvikling af jeres idé/virksomhed eller til at forbedre en eventuel ny ansøgning 
 • Evalueringskomitéen består af succesfulde iværksættere, ledende erhvervsprofiler og investorer, som alle har stort kendskab til det at starte og drive en virksomhed 

Eksponering 

 • Mikrolegatmodtagere bliver offentliggjort på Mikrolegats Wall of Fame. Her er man som legatmodtager synlig for blandt andet investorer, presse og Fonden for Entreprenørskabs øvrige samarbejdspartnere
 • Mikrolegatmodtagere har mulighed for at blive eksponeret på Mikrolegats sociale medier
 • Som Mikrolegatmodtager kan I blive udvalgt som case i forskellige sammenhænge og få eksponering på den måde

 

Søg et Mikrolegat her

 

 

 

Mikrolegatet

En ansøgning består af tre elementer:

 1. En skriftlig besvarelse af en række spørgsmål om jeres idé/startup  
 2. Et budget der viser, hvad I skal bruge legatet til  
 3. En videopitch hvor teamet fortæller om og evt. visuelt viser idéen 

Find vejledning til den succesfulde ansøgning her.

 • Uden CVR-nummer kan I søge et Mikrolegat op til 25.000 kroner  
 • Med CVR-nummer kan I søge et Mikrolegat op til 50.000 kroner
  • Dette Mikrolegat kræver 25% egenfinansiering (læs mere om dette under “Ofte stillede spørgsmål”) 

I kan søge og modtage i alt to legater til den samme idé. Først ét Mikrolegat uden CVR-nummer og derefter ét Mikrolegat med CVR-nummer 

 • Elever på ungdomsuddannelser 
 • Studerende på videregående uddannelser 
 • Ph.d.-studerende 
 • Nyuddannede inden for de seneste tre måneder (ved ansøgningsfrist)

Det er desuden et krav at:  

 • Ansøger (medstifter 1) og minimum halvdelen af det stiftende team skal være elever, studerende eller nyuddannede inden for de seneste 3 måneder. Dette er gældende for både idéer uden CVR-nummer og startups med CVR-nummer
 • Alle elever og studerende i teamet skal være indskrevet på et fuldtidsstudie på en dansk uddannelsesinstitution (dvs. ikke blot et semester)
 • Alle nyuddannede i teamet skal have været indskrevet på et fuldtidsstudie på en dansk uddannelsesinstitution (dvs. ikke blot et semester) 
 • Der må gerne være ikke-studerende med i teamet, men minimum halvdelen af det stiftende team skal være elever, studerende eller nyuddannede inden for de seneste 3 måneder
 • Ansøger (medstifter 1) skal være minimum 18 år
 • Har jeres idé eller startup søgt og/eller modtaget et Mikrolegat tidligere, skal dette angives i ansøgningen

Ud over ovenstående er følgende særligt gældende ved ansøgninger med CVR-nummer: 

 • Ansøger (medstifter 1) skal være medstifter af virksomheden og stå på CVR-nummer
 • CVR-nummer skal være oprettet til den virksomhed, der søges et legat til 
 • CVR-nummer skal være oprettet inden for de seneste 12 måneder
 • Virksomheden/CVR-nummer må ikke have haft en omsætning på mere end 50.000 kr. i alt

Mikrolegatet skal bruges til udvikling. Dvs. til udvikling af jeres idé eller til udvikling af jeres nyopstartede virksomhed.  

Eksempler:  

 

Mikrolegatet kan IKKE anvendes til drift som f.eks. 

 • Oprettelse af ApS
 • Betaling af moms/skat 
 • Revisor
 • Kontorleje 
 • Indkøb af varelager
 • Indkøb af computere/telefoner, kontormøbler, etc.
 • Rejser og hotelophold
 • Løn til teammedlemmer
 • Generel iværksætterrådgivning 
 • Medlemskaber af iværksætterforeninger 
 • Kursus til opkvalificering 
 • Aktiviteter i forbindelse med konkurrencer
 • Udgifter der allerede er afholdt på ansøgningstidspunktet 

Man kan søge et Mikrolegat fire gange om året. 

Ansøgningsfrister i 2023: 

 • 15. februar, kl. 23.59 
 • 15. maj, kl. 23.59 
 • 15. september, kl. 23.59 
 • 15. november, kl. 23.59 

Evaluering af ansøgninger

Step 1:  Evalueringskomité 

Alle ansøgninger, der lever op til de formelle krav, sendes til en evalueringskomité bestående af 2 medarbejdere i Fonden for Entreprenørskab og 3-4 eksterne komitémedlemmer, som består af succesfulde iværksættere, ledende erhvervsprofiler og investorer, som alle har stort kendskab til det at starte og drive en virksomhed.  

Step 2: Evalueringsmøde 

Evalueringskomitéen mødes, og ud fra de skriftlige bedømmelser diskuteres alle ansøgninger, og feedback nedskrives. Det er på dette møde, at den endelige beslutning om hvem, der skal have et legat, træffes.  

Se evalueringskomitéen her.

Vi kan ikke sige på forhånd, hvem der kommer til at bedømme jeres ansøgning.  

Forretningshemmeligheder er f.eks. oplysninger om jeres opfindelse, som ikke er almindeligt kendt eller umiddelbart tilgængelig selv for branchekyndige personer.  For at noget skal kunne betragtes som en ”forretningshemmelighed”, skal den have en handelsværdi, fordi den er hemmelig. 

Vi opfordrer jer til ikke at inkludere værdifulde forretningshemmeligheder (f.eks. tekniske detaljer om en ny opfindelse) i ansøgningen og til kun at behandle forretningshemmeligheder på et generelt plan.  

Det er meget sjældent, at detaljerne i forretningshemmeligheder er afgørende for, om legatet uddeles eller ej. Endvidere gennemser medlemmerne i evalueringskomitéen - i regi af Fonden for Entreprenørskab og i eget regi - utrolig mange forretningsplaner på årsbasis, og mange af forretningsplanerne ligner hinanden. Det kan derfor volde medlemmerne problemer, hvis forretningshemmeligheder er beskrevet i detaljer.  

Vi anbefaler, at man sætter kode på videopitch, hvis man arbejder med en idé, som man vil søge patent til.  

Fra ansøgningsfrist til I får svar, går der cirka 4-6 uger. Alle ansøgere får svar på mail.  

"Mikrolegat gjorde det muligt for os at tage næste skridt i Unmute's udvikling. Både pengene men også anerkendelsen i at modtage et Mikrolegat gav os ekstra blod på tanden og mulighed for at tage de næste spændende skridt for Unmute" 

- Hans, co-founder af Unmute

Unmute modtog et Mikrolegat i 2020

Unmute team

Mikrolegat ansøgningsproces 

Læs her, hvordan ansøgningsprocessen foregår, og hvad en ansøgning består af. 

 

1. Vilkår og betingelser

Som ansøger skal I læse og acceptere Mikrolegats vilkår og betingelser. En betingelse er for eksempel, at man svarer på spørgeskemaer fra Fonden for Entreprenørskab. Når I har accepteret de formelle vilkår og betingelser, ledes I videre til selve ansøgningen. I kan altid gemme det indtastede undervejs og vende tilbage til ansøgningen.  

2. Oplysninger om team og startup

Efter I har accepteret vilkår og betingelser, skal I oplyse en række informationer om jeres idé/startup og jeres team. Bemærk: Medstifter 1 er den primære ansøger og vil være jeres kontaktperson vedrørende Mikrolegat. Denne person i teamet skal være fuldtidsstuderende (eller færdiguddannet inden for 3 måneder efter ansøgningsfrist) og skal stå som medstifter på CVR-nummeret (hvis dette haves). 

3. Skriftlig ansøgning 

Her skal I besvare en række spørgsmål om jeres idé/startup. 

 • Idé og forretningsmodel 
 • Marked og konkurrenter 
 • Hvad I allerede har opnået 
 • IP-rettigheder 
 • Bæredygtighed og evt. verdensmål 
 • Team 
 • Næste skridt og anvendelse af Mikrolegatet 

 

Download alle spørgsmål i ansøgningen her (pdf)

Download alle spørgsmål i ansøgningen her (word)

Find vejledning til den skriftlige ansøgning her

 

4. Budget

Download budgetskema, udfyld hvilke poster I ønsker, Mikrolegatet skal støtte og upload filen i ansøgningen. Det er vigtigt, at støtten anvendes til aktiviteter, der flytter idéen eller virksomheden mærkbart nærmere markedet, vækst, jobskabelse etc. Dette punkt indgår som en del af evalueringen af ansøgningen. 

Ved ansøgninger med et CVR-nummer skal de 25% medfinansiering også indgå i budgetformularen. Anvendelsen af medfinansieringen er ikke omfattet af Mikrolegats regler om, hvad Mikrolegatet må anvendes til. 

 

Download budgetskabelon og find budgetguide her

 

5. Videopitch

Jeres videopitch er en vigtig del af ansøgningen. Det er her, evalueringskomitéen har mulighed for at se, hvem teamet bag idéen er, og her I har mulighed for at vise en evt. tidlig prototype eller en illustrativ visning af jeres idé/produkt/service. Vi anbefaler, at alle i teamet er repræsenteret i videoen.  

Videoen skal oprettes på YouTube, og linket skal vedhæftes i ansøgningen.  

Videopitch må maksimum være 4 minutter. 

 

Find vejledning til videopitch her

6. Indsend ansøgning

Når I kommer hertil, så find champagneglassene frem og husk at lykønske hinanden med, at I nu kan sætte kryds ved endnu en bedrift i jeres iværksætterrejse. Læn jer tilbage og afvent besked fra Mikrolegat.  

7. Svar fra Mikrolegat og spørgeskema

I kan forvente at modtage svar på jeres ansøgning efter 4-6 uger. I vil modtage svar via mail. Det er Medstifter 1, der modtager mailen fra Mikrolegat.  

Har I modtaget legatet, skal I underskrive legattilsagn og sende mail retur. Derefter har I 3 måneder til at bruge Mikrolegatet. Får I desværre ikke tildelt legatet, kan I altid søge igen. 

Alle startups, der ansøger, får svar og feedback fra evalueringskomitéen. 

Ansøger (medstifter 1) bedes også svare på det spørgeskema, der er sendt. Bemærk: Der udsendes 6 spørgeskemaer over 3 år. Data fra spørgeskemaerne indsamles med henblik på forskning i effekten af Mikrolegater, som danner grundlag for, at flere Mikrolegater kan uddeles i fremtiden. Vi sætter stor pris på jeres hjælp. 

 

Søg et Mikrolegat her

 

 

 

Ofte stillede spørgsmål

Fonden for Entreprenørskab betaler jeres faktura, dvs. legatet overføres ikke som et kontant beløb til en konto. Herunder kan I læse, hvordan proceduren er:  

 1. Jeres budget godkendes af Fonden for Entreprenørskab 
 2. Herefter kan I gå i gang med at bestille ydelser og produkter hos leverandører 
 3. Leverandørens faktura skal udstedes til jer/jeres startup med tydeligt påført legatnummer 
 4. I godkender faktura (pris og ydelse) og sender herefter faktura til Fonden for Entreprenørskab 
 5. Herefter betales faktura af Fonden for Entreprenørskab 

 

Ydelsen skal være indenfor de rammer, hvortil legatet er givet. Hvis I ønsker at ændre i budget efter underskrivelse af kontrakt, skal nyt budget godkendes af Fonden for Entreprenørskab.  

For at administrationen af legatet ikke bliver omfattende, må der ikke være mere end 4 fakturaer. Ligger der flere ydelser hos én leverandør, samles disse på én faktura for at lette administrationen.  

Hvis en ydelse eller produkter købes uden for Europa, skal I selv betale disse fakturaer, og beløbet udbetales herefter til jer mod dokumentation.  

Ansøger I om et Mikrolegat med CVR-nummer, skal I selv komme med 25% egenfinansiering oven i det ansøgte beløb. Det vil sige, hvis I modtager legatet, kan I købe ydelser for det ansøgte beløb plus egenfinansiering på 25%. Har I f.eks. ansøgt om 50.000 kr., kan I indhente tilbud og købe ydelser for i alt 62.500 kr. inkl. moms. Når legatet er brugt, skal de 25% (i dette eksempel 12.500 kr.) betales tilbage til Fonden for Entreprenørskab. Egenfinansiering er til for at sikre, at I selv har hånden på kogepladen og indskyder penge i virksomheden. 

Når alle fakturaer er indsendt og betalt af Fonden for Entreprenørskab, fremsender Fonden for Entreprenørskab en opkrævning til legatmodtageren på de 25% egenfinansiering, som jeres startup selv skal betale. 

Legatmodtageren må gerne selv betale leverandøren for brugte og betalte ydelser. I dette tilfælde skal legatmodtageren fremsende en mail med dokumentation i form af kopi af fakturaer samt dokumentation for, at de er betalt. 

Modtager af Mikrolegat uden CVR-nummer

Modtager man et Mikrolegat uden CVR-nummer bliver den primære ansøger (Medstifter 1) beskattet via sit CPR-nummer og Fonden for Entreprenørskab indberetter legatet som B-indkomst til Skat.

For at beregne B-skat skal man starte med at trække AM-bidrag på 8 % fra B-indkomst (i dette tilfælde legatet). Derefter regnes skat ud ved at bruge ens trækprocent på det beløb, der er tilbage, efter man har trukket AM-bidraget fra.

Til sidst lægger man det beløb, man fik, sammen med de 8% AM-bidrag. Og så har man det beløb, man skal betale i B-skat. 

 

Mulighed for skattefrit Mikrolegat uden CVR-nummer

Modtager man et Mikrolegat uden CVR-nummer kan dette modtages skattefrit. Dette kræver at Mikrolegatet er betinget til at anvendes til ”dækning af omkostninger ved videnskabelige arbejder”, jf. ligningslovens § 7 K

Legaterne er kun skattefrie, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Legatet skal dække udgifter til videnskabelige arbejder.
 • Hvis der er tale om et legat til en studerendes studier, skal det være en ph.d.-studerendes studier eller en forskeruddannelse, der kan sidestilles med et ph.d.-studium.

 

Modtager man et Mikrolegat uden CVR-nummer fra Fonden for Entreprenørskab, skal man derfor meddele Fonden for Entreprenørskab ved modtagelse af legatet, om man ønsker at modtager under ligningslovens § 7 K

Reglerne for at modtage et legat under ligningslovens § 7 K:

 • Legatet er betinget – klausuleret – til det bestemte formål i ansøgningen.
 • Hvis ikke denne betingelse opfyldes, kan legatet ikke være omfattet af bestemmelsen og Fonden for Entreprenørskab vil dermed opgive legatet til skat som B-indkomst.
 • Hvis ligningslovens § 7 K gør sig gældende vil Fonden for Entreprenørskab angive i indberetningen til skat, at legatet er omfattet af LL § 7 K.
 • Der påhviler legatmodtager det fulde ansvar for at dokumentere over for skattemyndighederne, at det modtagne beløb medgår til dækning af omkostninger svarende til formålet ifølge ansøgningen. Fonden for Entreprenørskab opfordrer modtageren til at læse nærmere herom i Juridisk Vejledning på skat.dk, hvor legater til videnskabeligt arbejde er beskrevet nærmere i afsnit C.A.6.5.3 (version 3.10 ad 31-1-2023) A.6.5.3 Studierejselegater og legater til videnskabeligt arbejde - Skat.dk og ved spørgsmål kontakte Skattestyrelsen. 

 

Modtager af Mikrolegat med CVR-nummer

Modtager man et Mikrolegat med CVR-nummer har man fuldt momsmæssigt og skattemæssigt fradrag efter de almindelige gældende regler, når fakturaerne er udstedt til legatmodtagerens virksomhed.  

Det beløb, man modtager til at købe ydelser for, er inklusive moms (25%).  

Data fra de spørgeskemaer, vi sender til jer, indsamles med henblik på analyse og forskning i effekten af Mikrolegater. Dataindsamlingen har stor betydning for Mikrolegat-initiativets fortsatte eksistens.  Jeres besvarelser bidrager desuden til en meget vigtig viden om unge iværksættere i Danmark, og vi bruger denne viden til at forbedre vilkårene for unge iværksættere i Danmark. Der udsendes 6 spørgeskemaer over 3 år.  

Vi har brug for jeres CPR-nummer for at kunne følge resultaterne af dataindsamlingen over længere tid. Vi indsamler udelukkende disse oplysninger til videnskabeligt arbejde, og jeres anonymitet er fuldstændig garanteret. Vi passer godt på jeres persondataoplysninger og videregiver ikke til tredjepart. 

I kan søge og modtage i alt to legater til den samme idé. Først ét Mikrolegat uden CVR-nummer og derefter ét Mikrolegat med CVR-nummer. 

Hvis I får afslag på jeres ansøgning, kan I søge igen.  

Mikrolegatet skal være brugt senest 3 måneder efter, man har modtaget tilsagn på mail. Dato står i den kontrakt, I underskriver med Fonden for Entreprenørskab. 

Nej. Virksomheden skal være oprettet i Danmark. Vi godkender dog, at I har udgifter fra udenlandske leverandører.  

Hvis I modtager et legat til en startup med CVR-nummer, skal I underskrive en erklæring om de minimis-støtte, da Mikrolegat betragtes som statsstøtte under de minimis-forordningen.  

I henhold til de minimis-forordningen tillades statsstøtte, så længe den samlede de minimis-støtte til en enkelt virksomhed ikke overstiger 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., over en periode på tre regnskabsår. Det vil sige, at jeres startup ikke må modtage anden statsstøtte, der dermed i alt (inkl. Mikrolegatet) overstiger et beløb på ca. 1,5 mio. kr. inden for en periode på tre regnskabsår. 

Vejledning til  Mikrolegat ansøgere    

 

Relevante værktøjer og inspiration til jer som vil søge et Mikrolegat 

 

Læs mere her

Vejledning til undervisere og forretningsudviklere

Relevante værktøjer og inspiration til dig som vejleder Mikrolegatansøgere.

 

Læs mere her

 

 

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til f.eks., hvordan man søger, og om du kan søge legatet, så ring eller skriv til:

Tilde Reffstrup, Chefkonsulent

Tlf: 23 26 96 75 

Mail: tilde@ffefonden.dk

Mikrolegat logo