Fra studerende til startup

Mikrolegat har samlet en masse gode initiativer fra det danske iværksætterøkosystem til unge iværksættere. Her kan du finde dit lokale studentervæksthus, inspiration til videre funding og vækstkapital samt gode tilbud om sparring, netværk og videreudvikling af jeres idé.  

Studentervæksthuse og Hubs

I et studentervæksthus eller en hub kan du som studerende blive en del af et iværksættermiljø på jeres uddannelsesinstitution. Her kan du få hjælp til videreudvikling af din idé, deltage i workshops, få en kontorplads sammen med andre iværksættere, samt adgang til netværk og mentorer. 

Find din videregående uddannelses studentervæksthus og hub her

 

 

 

Test platforme og Crowdfunding

 

 

Det Cirkulære Laboratorium 

På Roskilde Festival kan du som iværksætter få mulighed for at teste din løsning over for en ung målgruppe i et midlertidigt miljø.

Læs mere her

 


Coop Crowdfunding 

COOP Crowdfunding er for alle B2C virksomheder og foreninger, som har fokus på fødevarer og/eller den grønne omstilling. Adgangskravet er CVR-nummer og en erhvervskonto.

Læs mere her

 


Booomerang Crowdfunding

Alle typer af iværksættere, virksomheder, foreninger osv. kan bruge Booomerang platformen til at skaffe kapital.

Læs mere her

 


IDA Crowdfunding 

IDA Crowdfunding er en crowdfundingplatform for personer med en forretningsidé eller et projekt, der har brug for startkapital til at udvikle et færdigt produkt og tilbyde det til potentielle kunder.

Læs mere her

 

 

Anden støtte og legater

InnoFounder (Innovationsfonden)

12 måneders intensivt udviklingsforløb (fuld tid), hvor nyuddannede iværksættere får mulighed for at modne deres idéer, så de bliver klar til at gå på markedet eller hente investeringer.

Læs mere her

 

InnoBooster (Innovationsfonden)

Innobooster er et program, der investerer i små og mellemstore virksomheder med et klart vækstpotentiale samt nye, lovende start‐up virksomheder. Innobooster investerer 50.000 - 5 mio. kr. i lovende projekter, der demonstrerer nytænkning og stort markedspotentiale.

Læs mere her

 

Heyfunding legatet

Heyfunding uddeler ét legat på 25.000 kr. til innovative iværksættere, startups og etablerede virksomheder. 

Læs mere her

 

Otto Bruns Fond 

Otto Bruns Fond støtter forskning i dansk industri, herunder støtte af iværksættere og udvikling af industrielle opfindelser. 

Læs mere her

 

Norlys  

Norlys støtter hvert år 50 mio. kr. til innovative tiltag og aktiviteter, der bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling. 

Læs mere her

 

EuopSTART 

EUopSTART yder støtte til at skrive ansøgninger til Horizon Europe. En EUopSTART-bevilling dækker 50% af de udgifter, som du afholder i tilskudsperioden. Tilskudsperioden defineres som perioden, fra du indsender din ansøgning til EUopSTART indtil ansøgningsfristen til Horizon Europe. 

Læs mere her

 

EUDP 

Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny teknologi på energiområdet. Det sker i en række projekter, der bidrager til at indfri Danmarks målsætninger inden for energi og klima. 

Læs mere her

 

Elforsk 

ELFORSK formål er at fremme effektiv energianvendelse og fleksibilitetsløsninger inden for el og energi via data, digitalisering og sektorkobling i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn herunder udbredelse af metoder, løsninger, analyser og modeller. 

Læs mere her

 

 

 

Erhvervshuse 

Få gratis sparring til at styrke jeres virksomhed. Her kan I få hjælp til vækst og udvikling gennem sparring med erfarne forretningsudviklere. 

 

Events, Awards og iværksætterkonkurrencer 

Venture Cup

Venture Cup støtter universitetsstuderende i deres iværksætterrejse. Det gør de gennem programmer og konkurrencer, hvor man som studenteriværksætter kan modtage sparring og mentoring.

Læs mere her

 

Danish Tech Challenge

Danish Tech Challenge er et acceleratorprogram for hardware startups. Hvert år udvælges 20 hardware startups til et fire måneders program med rådgivning, mentorteams, eksponering for investorer og muligheden for at blive vinderen af Industriens Fonds Iværksætterpris på 500.000 kr. 

Læs mere her

 

 

Forløb for iværksættere

Kooperativ Inkubator

Et inkubatorforløb for grupper, der ønsker at omsætte iværksætterdrømme og idéer til etablering af en demokratisk virksomhed – et kooperativ. 

Læs mere her

 

Even Founders

Free online startup school that helps women in the Nordics to select the right idea to work on, test with customers, and build an MVP.

Læs mere her

Få styr på jeres rettigheder

Styrk din idé

En hjemmeside udviklet af Patent- og Varemærkestyrelsen i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab. Det er et website, der særligt henvender sig til undervisere og studerende, som beskæftiger sig med innovation og entreprenørskab.

Læs mere her

 

Opfinderrådgivningen

Opfinderrådgivningen kan hjælpe, når der findes en god ny produktidé, som ikke omsættes til traditionelt entreprenørskab og iværksætteri med start af egen virksomhed. Opfinderrådgivningen hjælper til med alternative forretningsmodeller som licensering eller salg af rettigheder.   

Læs mere her

 

 

 

Øvrige

Iværksætter Danmark

Iværksætterdanmark hjælper jer fra den gode idé til den gode forretning. Med praksisnære og relevante workshopforløb, klæder de jer bedst muligt på til at kunne starte, drive og udvikle jeres iværksættervirksomhed.  

Læs mere her

 

Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har oprettet en Virksomhedsguide, som giver viden, vejledning, guides og digitale værktøjer, der hjælper dig med at starte, drive og udvikle din virksomhed. 

Få viden om opstart af virksomhed, bæredygtig omstilling, ejerskifte og meget mere.

Læs mere her

 

Iværksættermedlemskab af DI

Som medlem på iværksætterordningen af DI får din startup et års gratis medlemskab og kan herefter fortsætte med almindeligt medlemskab. Som medlem har I mulighed for at benytte services som hjælp til eksport og etablering i udlandet, personalejuridisk rådgivning, Industriens Barselsfond og deltagelse i netværk og en lang række arrangementer, hvor I møder DI’s øvrige 18.000 medlemmer. 

Læs mere her

 

Dansk Erhverv for Iværksættere

Dansk Erhverv tilbyder et års gratis Iværksættermedlemskab. Medlemmer får adgang til en række services fra Dansk Erhverv herunder invitationer til events, kurser om bl.a. marketing og HR, Dansk Erhvervs standardkontrakter og meget mere. 

Læs mere her

 

MADE - Manufacturing Academy of Denmark

Et medlemskab i MADE giver adgang til netværk, viden, arrangementer og projekter. Medlemmerne i MADE er virksomheder, vidensinstitutioner og organisationer, som på tværs af størrelser, brancher og geografi deler viden med hinanden. 

Læs mere her

 

Praktik