Vejledning til undervisere og forretningsudviklere

Her kan du få gode råd og værktøjer til at vejlede dine studerende/elever til at søge et Mikrolegat.  

Hvorfor vejlede dine studerende/elever til at søge et Mikrolegat?  

Finansiel støtte 

 • Mikrolegatet er sandsynligvis deres første mulighed for at opnå finansiel støtte til udvikling af deres idé eller til udvikling af deres nyopstartede virksomhed 
 • Mikrolegatet kan være netop den motivation og det skulderklap, der gør, at deres idé bliver til virkelighed 
 • Mikrolegat er det, der kaldes for ‘soft funding’. Det betyder, at legatet ikke er et lån, og det skal derfor ikke tilbagebetales 

 Feedback fra evalueringskomité 

 • Dine studerende/elever modtager feedback fra evalueringskomitéen, uanset om de modtager et legat eller ej 
 • Feedback fra evalueringskomitéen kan de bruge til videreudvikling af deres idé/virksomhed eller til at forbedre en eventuel ny ansøgning 
 • Evalueringskomitéen består af succesfulde iværksættere, ledende erhvervsprofiler og investorer, som alle har stort kendskab til det at starte og drive en virksomhed 

 Eksponering  

 • Mikrolegatmodtagere bliver offentliggjort på Mikrolegats Wall of Fame. Her er man som legatmodtager synlig for blandt andet investorer, presse og Fonden for Entreprenørskabs øvrige samarbejdspartnere
 • Mikrolegatmodtagere har mulighed for at blive eksponeret på Mikrolegats sociale medier
 • Mikrolegatmodtagere kan blive udvalgt som case i forskellige sammenhænge og få eksponering på den måde

 

 

Ansøgningsfrister  

 • 15. februar, kl. 23.59
 • 28. februar, kl. 23.59 (kun Kickstart Mikrolegat) 
 • 15. maj, kl. 23.59 
 • 30. maj, kl. 23.59 (kun Kickstart Mikrolegat)
 • 15. september, kl. 23.59
 • 30. september, kl. 23.59 (kun Kickstart Mikrolegat) 
 • 15. november, kl. 23.59
 • 30. november, kl. 23.59 (kun Kickstart Mikrolegat)

 

5 tips fra Mikrolegat 

 1. Fortæl alle dine studerende/elever om Mikrolegat og ikke kun de få udvalgte 
 2. Vis dine studerende/elever cases med tidligere legatmodtagere – de illustrerer diversitet i idéer  
 3. Book rådgivningsmøder med de studerende/elever, som vil søge et Mikrolegat, i god tid inden en deadline 
 4. Positiv feedback fra dig eller deres medstuderende i processen giver motivation – de har brug for det  
 5. Hjælp teams til at få validering af deres idéer gennem eksperter 

 

 

Underviser du på en erhvervsuddannelse? 

Er du underviser på en erhvervsuddannelse, så kan du finde materialer til din undervisning eller booke et rådgivnings- og inspirationsmøde med en uddannelseskonsulent fra Fonden for Entreprenørskab. 


Læs mere her

Find ansøgningsdokumenter til Kickstart Mikrolegat her

 

 

Vejledning til Kickstart Mikrolegat

Svar på det vigtigste

En ansøgning består af tre elementer:

 1. En skriftlig besvarelse af en række spørgsmål om idé/startup  
 2. Et budget der viser, hvad legatet skal bruges til  
 3. En videopitch (max 4 min.)  hvor teamet fortæller om og gerne visuelt viser idéen 

Evalueringskomitéen lægger vægt på: 

 • Teamet bag ideen: Det er vigtigt, at hele teamet bliver beskrevet i den skriftlige ansøgning og at alle i teamet er præsenteret i videopitch. Komplementære kompetencer, forskellige fagligheder og synliggørelse af alle i teamet i videopitch, kan bidrage til komitéens tro på at teamet kan eksekvere på idéen og har motivation og drive til at drive idéen fremad. 

 • Budget: Budgettet skal afspejle teamets forståelse af, hvad der er nødvendigt nu og her, for at udvikle deres idé fra det stadie de befinder sig på nu til det stadie de ønsker at udvikle sig til med legatet i hånden. Mikrolegatet skal kunne skubbe idéen fremad, så den kommer nærmere et marked og nærmere de øvrige tilbud der findes for iværksættere i iværksætterøkosystemet. Det er vigtigt at legatet bruges på udvikling og ikke drift. Find budget guide og skabeloner her

 • Idéens potentiale: Idéen skal have potentiale til at blive en virksomhed, der er en økonomisk bæredygtig forretning. Skaleringspotentiale og innovationshøjde bliver der også lagt vægt på i evalueringen (dog ikke ved Kickstart Mikrolegat).

 • Bæredygtighed: Alle ansøgere skal tage stilling til om de arbejder med bæredygtighed, men det er ikke et krav at de arbejder med en bæredygtig løsning for at modtage et Mikrolegat. For de teams, som siger de arbejder med et eller flere af verdensmålene vil de blive vurderet på hvorvidt idéen/virksomheden har potentiale til at skabe impact og i hvor høj grad og hvordan de arbejder med bæredygtighed.  

Med innovative løsninger skaber unge iværksætterspirer grobund for at løse verdens allerstørste udfordringer, og unge startups spiller en vigtig rolle for at vi når verdensmålene i 2030. Derfor har vi i Fonden for Entreprenørskab besluttet at alle ansøgere skal i ansøgningen tage stilling til om de arbejder med bæredygtighed i en eller anden form.  

Dette betyder dog ikke at man skal arbejde med bæredygtighed eller verdensmålene for at modtage et Mikrolegat. 

 

Men her er alligevel et par gode argumenter:  

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 17 ambitiøse verdensmål på vegne af FN, som giver retningen for, hvordan vi frem mod 2030 sikrer en udvikling, der socialt, økonomisk og miljømæssigt hænger bæredygtigt sammen. Og fra og med 2024 skal alle store virksomheder rapportere om deres arbejder med den bæredygtige omstilling, herunder i deres værdikæde. I og med, at afrapportering af hele værdikæden er i fokus hos de store virksomheder, betyder det at også små og mellemstore virksomheder må forvente at blive mødt med krav om mere afrapportering til brug for andres virksomheders rapportering om deres værdikæde, selv om de ikke er omfattet af direktivet.   

Det er desuden blevet et must at virksomheder, der vil tiltrække investorer, har en veludviklet ESG-strategi. Både lokalt og globalt er en ESG-strategi og det at foretage due dilligence på ESG ikke længere nice to have, men i mange tilfælde et afgørende element i at have en sund forretning på den lange bane.   

Læs evt. mere omkring ansvarlig forretningspraksis, menneske- og arbejdsrettigheder og miljø og klima i værdikæder på Etisk Handel.

Fonden for Entreprenørskab beder ansøger (medstifter 1) på vegne af teamet om at svare på 6 spørgeskemaer fordelt over 3 år. Det første spørgeskema modtager ansøgeren kort efter de har indsendt deres ansøgning. Besvarelser bidrager til en meget vigtig viden om unge iværksættere i Danmark, og vi bruger denne viden til at forbedre vilkårene for unge iværksættere i Danmark. Ydermere benytter Fonden for Entreprenørskab besvarelser til forskning omkring entreprenørskab.  

Sign up til mailliste 

Kunne du tænke dig at få besked fra Mikrolegat, når en ansøgningsdeadline nærmer sig? Så kan du skrive dig på vores mailliste ved at sende en mail til Mikrolegat@ffefonden.dk med “mailliste” som emnefelt.  

 

Få besøg af Mikrolegat

Vi kommer gerne ud til jer og fortæller om Mikrolegat.  

Vi tilbyder: 

 • 45 min. oplæg for studerende/elever om Mikrolegat inkl. Q&A. Et fysisk oplæg kræver minimum 30 studerende/elever. For oplæg under dette antal, kan et online oplæg aftales.  
 • En times sparring for undervisere og forretningsudviklere - få inspiration til, hvordan I rådgiver jeres studerende bedst inden en ansøgning. Dette kan foregå både fysisk og online. 

 

Skriv eller ring til Chefkonsulent Tilde Reffstrup, tilde@ffefonden.dk for yderligere information. 

 

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til Mikrolegat eller vil indgå et samarbejde med Mikrolegat, så ring eller skriv til:

Tilde Reffstrup, Chefkonsulent

Tlf: 23 26 96 75 

Mail: tilde@ffefonden.dk

 

Mikrolegat logo