Vejledning til den succesfulde ansøgning

Kom godt i gang med at udforme en succesfuld ansøgning til Mikrolegat  

Er jeres idé eller startup egnet til at søge støtte hos Mikrolegat?


Generelle vilkår og betingelser 

 • Ansøger (medstifter 1) og minimum halvdelen af det stiftende team skal være elever, studerende eller nyuddannede inden for de seneste 3 måneder. Dette er gældende for både idéer uden CVR-nummer og startups med CVR-nummer 
 • Alle elever og studerende i teamet skal være indskrevet på et fuldtidsstudie på en dansk uddannelsesinstitution (dvs. ikke blot et semester) 
 • Alle nyuddannede i teamet skal have været indskrevet på et fuldtidsstudie på en dansk uddannelsesinstitution (dvs. ikke blot et semester)  
 • Der må gerne være ikke-studerende med i teamet, men minimum halvdelen af det stiftende team skal være elever, studerende eller nyuddannede inden for de seneste 3 måneder 
 • Ansøger (medstifter 1) skal være minimum 18 år 
 • Har jeres idé eller startup søgt og/eller modtaget et Mikrolegat tidligere, skal dette angives i ansøgningen 

 

Udover ovenstående er følgende særligt gældende ved ansøgninger med CVR-nummer: 

 • Ansøger (medstifter 1) skal være medstifter af virksomheden og stå på CVR-nummer 
 • Alle der præsenteres som en del af teamet i ansøgning, skal stå på CVR-nummer
 • CVR-nummer skal være oprettet til den virksomhed, der søges et legat til  
 • CVR-nummer skal være oprettet inden for de seneste 12 måneder 
 • Virksomheden/CVR-nummer må ikke have haft en omsætning på mere end 50.000 kr. i alt 

Spørgeskema 

 • Ansøger (medstifter 1) svarer på vegne af team på spørgeskemaer fra Fonden for Entreprenørskab. Der udsendes 6 spørgeskemaer over 3 år. Data indsamles med henblik på forskning i effekten af Mikrolegater

 

 

 

 

"Vi synes, at det var let og ligetil at skrive selve ansøgningen til vores Mikrolegat, og jeg vil anbefale alle start-up's at gøre det samme, hvis de står med en god idé!"

- Rasmus, co-founder af Grums

Grums modtog et Mikrolegat i 2016 og 2018

5 tips til din ansøgning 

 • Beskriv produktet og løsningen meget præcist, så der ikke kan opstå tvivl om, hvad jeres løsning er, eller hvilken værdi den tilfører brugere/kunder
 • Skriv kort og præcist - sortér alt fyld og gentagelser fra 
 • Har I en forretningsplan, billeder, grafik etc., som I gerne vil vise komitéen, så upload det separat som en PDF
 • Beskriv teamet med uddannelsesmæssig baggrund, samt hvilke kompetencer I besidder og bidrager med i teamet. Det er godt også at kunne vise, at man ved, hvilke kompetencer man mangler i teamet, og hvordan man har tænkt sig at sikre sig disse kompetencer både på kort sigt og lang sigt  
 • Tilføj gerne "letters of intent" eller endnu bedre tilføj et kort klip i jeres videopitch, hvor en ekspert, kunde eller samarbejdspartner udtaler sig om teamet, markedspotentialet og ideen 

 

 

Forbered jer inden ansøgningsfrist

For at forberede jeres svar inden de skal tastes ind i Mikrolegats online ansøgningssystem, anbefaler vi, at I downloader de spørgsmål, I skal svare på i ansøgningen.

Download ansøgningsspørgsmål til Mikrolegat (pdf)

Download ansøgningsspørgsmål til Mikrolegat (word)

Download ansøgningsspørgsmål til Kickstart Mikrolegat (pdf)

Download ansøgningsspørgsmål til Kickstart Mikrolegat (word) 

Budgetguide og budgetskabeloner

Vejledning

Mikrolegat ansøgningsproces 

Læs her, hvordan ansøgningsprocessen foregår, og hvad en ansøgning består af. 

1. Vilkår og betingelser

Som ansøger skal I læse og acceptere Mikrolegats vilkår og betingelser. En betingelse er for eksempel, at man svarer på spørgeskemaer fra Fonden for Entreprenørskab. Når I har accepteret de formelle vilkår og betingelser, ledes I videre til selve ansøgningen. I kan altid gemme det indtastede undervejs og vende tilbage til ansøgningen.  

2. Oplysninger om team og startup

Efter I har accepteret vilkår og betingelser, skal I oplyse en række informationer om jeres idé/startup og jeres team. Bemærk: medstifter 1 er den primære ansøger og vil være jeres kontaktperson vedrørende Mikrolegat. Denne person i teamet skal være fuldtidsstuderende (eller færdiguddannet inden for 3 måneder efter ansøgningsfrist) og skal stå som medstifter på CVR-nummeret (hvis dette haves). 

3. Skriftlig ansøgning 

Her skal I besvare en række spørgsmål om jeres idé/startup. 

 • Idé og forretningsmodel 
 • Marked og konkurrenter 
 • Hvad I allerede har opnået 
 • IP-rettigheder 
 • Bæredygtighed og evt. verdensmål 
 • Team 
 • Næste skridt og anvendelse af Mikrolegatet 

 

Download alle spørgsmål i ansøgningen her (pdf)

Download alle spørgsmål i ansøgningen her (word)

 

4. Budget

Download budgetskema, udfyld hvilke poster I ønsker, Mikrolegatet skal støtte og upload filen i ansøgningen. Det er vigtigt, at støtten anvendes til aktiviteter, der flytter idéen eller virksomheden mærkbart nærmere markedet, vækst, jobskabelse etc. Dette punkt indgår som en del af evalueringen af ansøgningen. 

Ved ansøgninger med et CVR-nummer skal de 25% medfinansiering også indgå i budgetformularen. Anvendelsen af medfinansieringen er ikke omfattet af Mikrolegats regler om, hvad Mikrolegatet må anvendes til. 

 

Download budgetskabelon og find budgetguide her

 

5. Videopitch

Jeres videopitch er en vigtig del af ansøgningen. Det er her, evalueringskomitéen har mulighed for at se, hvem teamet bag idéen er, og her I har mulighed for at vise en evt. tidlig prototype eller en illustrativ visning af jeres idé/produkt/service. Vi anbefaler, at alle i teamet er repræsenteret i videoen.  

Videoen skal oprettes på YouTube, og linket skal vedhæftes i ansøgningen.  

Videopitch må maksimum være 4 minutter. 

 

Find vejledning til videopitch her

6. Indsend ansøgning

Når I kommer hertil, så find champagneglassene frem og husk at lykønske hinanden med, at I nu kan sætte kryds ved endnu en bedrift i jeres iværksætterrejse. Læn jer tilbage og afvent besked fra Mikrolegat.  

7. Svar fra Mikrolegat og spørgeskema

I kan forvente at modtage svar på jeres ansøgning efter 4-6 uger. I vil modtage svar via mail. Det er Medstifter 1, der modtager mailen fra Mikrolegat.  

Har I modtaget legatet, skal I underskrive legattilsagn og sende mail retur. Derefter har I 3 måneder til at bruge Mikrolegatet. Får I desværre ikke tildelt legatet, kan I altid søge igen. 

Alle startups, der ansøger, får svar og feedback fra evalueringskomitéen. 

I bedes også svare på det spørgeskema, der er sendt til alle i teamet. Bemærk: Der udsendes 6 spørgeskemaer over 3 år. Data fra spørgeskemaerne indsamles med henblik på forskning i effekten af Mikrolegater, som danner grundlag for, at flere Mikrolegater kan uddeles i fremtiden. Vi sætter stor pris på jeres hjælp. 

 

Søg et Mikrolegat her

 

 

Vejledning til videopitch 

 

Find tips og tricks til en god videopitch her. 

Læs mere her

 

 

 

Vejledning til undervisere og forretningsudviklere 

Relevante værktøjer og inspiration til dig som vejleder Mikrolegatansøgere. 

Læs mere her

Med innovative løsninger skaber unge iværksætterspirer som jer grobund for at løse verdens allerstørste udfordringer, og unge startups spiller en vigtig rolle for, at vi når verdensmålene i 2030. Derfor har vi i Fonden for Entreprenørskab besluttet, at alle ansøgere i ansøgningen skal tage stilling til, om I arbejder med bæredygtighed i en eller anden form.  

  

Det betyder dog ikke, at man skal arbejde med bæredygtighed eller verdensmålene for at modtage et Mikrolegat. Men overvej alligevel, hvilken betydning det kan have for jer, hvis I ikke gør.  

 

Hvorfor beskæftige os med bæredygtighed?  

 • I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere 17 ambitiøse verdensmål på vegne af FN, som giver retningen for, hvordan vi frem mod 2030 sikrer en udvikling, der socialt, økonomisk og miljømæssigt hænger bæredygtigt sammen. Og fra og med 2024 skal alle store virksomheder rapportere om deres arbejder med den bæredygtige omstilling herunder i deres værdikæde. I og med at afrapportering af hele værdikæden er i fokus hos de store virksomheder, betyder det, at også små og mellemstore virksomheder må forvente at blive mødt med krav om mere afrapportering til brug for andres virksomheders rapportering om deres værdikæde, selv om de ikke er omfattet af direktivet  
 • Det er desuden blevet et must, at virksomheder, der vil tiltrække investorer, har en veludviklet ESG-strategi. Både lokalt og globalt er en ESG-strategi og det at foretage due dilligence på ESG ikke længere nice to have men i mange tilfælde et afgørende element i at have en sund forretning på den lange bane.

 

Stil jer selv følgende tre spørgsmål (kilde: Dansk Erhverv):

1. Hvad ville der ske, hvis din virksomhed ikke var her?  

 • Det skal fremgå tydeligt ,hvorfor jeres team laver det, I gør, hvilken forskel vil jeres idé/startup gøre, og hvad ville der ske, hvis I ikke eksisterede? Når I besvarer følgende, skulle svaret gerne være mere end, at I skaber vækst og arbejdspladser - for det gør alle virksomheder 
 • Tænk over, hvilke reelle samfundsmæssige problemer jeres idé/startup løser. Vis derefter jeres kunder handlemuligheder, så de kan være med til at bidrage positivt til eller mindske deres negative påvirkning på verden. Her handler det altså ikke om, hvilke gode formål I støtter, hvis de køber jeres produkt eller service men om at finde frem til formålet med jeres forretning
 • Hvis I vil arbejde med bæredygtighed i jeres virksomhed, så fokusér på at kunne dokumentere og forklare, at jeres produkt eller serviceydelse er en del af løsningen – og ikke problemet

2. Er jeres virksomhed attraktiv for den kommende generation af medarbejdere?

 • 20% af verdens befolkning er mellem 13-25 år, dette udgør den største ungdomsgeneration i menneskehedens historie. Denne gruppe viser nogle klare præferencer, når det kommer til deres fremtidige arbejdsgiver
 • Diversitet og mangfoldighed har f.eks. en stor betydning for denne generation og dem, der efterfølger dem. Både kvindelige og mandlige millennials ser på andelen af kvinder i ledelsen i en virksomhed, ser på muligheder for en familievenlig arbejdsplads og ser på fleksibilitet, når de skal vælge deres nye arbejdsgiver
 • Startups kan have svært ved at matche store virksomheder, når det kommer til løn og personalegoder, men de kan sagtens konkurrere på parametre som mening og rummelighed. Og dét bør I udnytte 
 • Når jeres startup har fundet frem til formålet med jeres eksistens, bør næste skridt være at kommunikere det til de kommende og eksisterende medarbejdere 

3. Har I overvejet verdensmålene i jeres produktudvikling?

 • Udnyttelsen af verdensmålene i udviklingsfasen kan være med til at sikre et udefra-og-ind perspektiv på jeres idé/startup, jeres produkter og tjenester og sikring, at verdensmålene er en del af løsningen – og at vækstpotentialet derfor også er til stede i fremtiden. 
 • Mange virksomheder benytter tilbud fra andre virksomheder om at facilitere deres udvikling af nye produkter, tjenester og forretningsmodeller med udgangspunkt i de 17 verdensmål
 • De fleste forløb er baseret på en identifikation af idéer, hvor den bedste kombination af verdensmålspotentiale og forretningspotentiale udvælges, konceptudvikles, og til sidst udvikles der prototyper og konkrete forretningsplaner. De gode forretningsidéer skal man altså have i forvejen, og markedsanalysen og business casen er stadig uundværlige analysemetoder. 

 

 

SDG

SDG betyder “Sustainable Development Goals” og er den engelske betegnelse for FN’s verdensmål. 
Verdensmålene består af 17 mål, der beskriver, hvordan vi skal sikre social og økonomisk retfærdighed og en bæredygtig fremtid. Ikke nok med at der er 17 mål, så er der yderligere 169 delmål og 232 indikatorer. 
Læs mere her

 

ESG 

ESG står for ’Environmental, Social og Governance’ og dækker over væsentlig information om en virksomhed indenfor miljø og klima, virksomhedens sociale/samfundsmæssige påvirkning og den generelle styring af virksomheden (governance). ESG-data er de ikke-finansielle data, som investorer og analytikere i stigende grad efterspørger, når de skal vurdere et selskabs evne til værdiskabelse og langsigtede vækstmuligheder. 
Læs mere her

 

Net Zero

Net Zero betyder at reducere udledningen af drivhusgasser til så tæt på nul som muligt. 

 

CSR 

CSR er forkortelsen for ’Corporate Social Responsibility’. Begrebet dækker over virksomheders samfundsmæssige ansvar. CSR-initiativer er aktiviteter, som har til formål at skabe værdi for samfundet og virksomhedens interessenter. Initiativerne kan omhandle virksomhedens arbejde med medarbejdernes vilkår, sociale vilkår, økonomiske udfordringer, klima eller miljø. 
Læs mere her

 

Cirkulær økonomi 

Cirkulær økonomi er en økonomisk forretningsmodel baseret på bæredygtighed. I cirkulær økonomi befinder produkter og materialerne sig i et kontinuerligt kredsløb. Dette betyder, at produkter enten kan benyttes flere gange, eller at dens materialer kan anvendes i nye produkter. 
Læs mere her

 

Økologisk fodaftryk 

Økologisk fodaftryk er et udtryk for menneskets forbrug af naturressourcerne. Det økologiske fodaftryk kan udregnes for et produkt eller et samfund. 

 

Greenwashing 

Greenwashing kaldes også ’miljøpåstande’. Greenwashing er, når markedsføringen bruger flotte ord til at få produktet/servicen/virksomheden til at fremstå mere grøn eller bæredygtig, end den egentlig er, for at yde deres salg. 

Bliv inspireret af andre ansøgere 

Bliv inspireret af idéer og startups, der allerede har modtaget et Mikrolegat. 

Læs mere her

Se Wall of Fame

 

Mikrolegat støtter studerende i at gøre deres idéer til virkelighed 

Læs mere om Mikrolegat og Kickstart Mikrolegat her