Vejledning til videopitch

Tips og tricks til en god videopitch 

Gode tips til videopitch 

 • Præsentér jeres idé som det første, vi skal forstå, hvad det er, I vil udvikle før alt andet
 • Præsentér præcist og kortfattet  
 • Vis produkt, prototype eller anden form for visuel præsentation af jeres idé
 • Præsenter hele teamet fysisk i video. Vi vil gerne se alle i teamet, det giver troværdighed
 • For at validere ideen: inddrag gerne "expert statements” i jeres video, hvor en ekspert, kunde eller samarbejdspartner udtaler sig om teamet, markedspotentialet og idéen
 • God teknik. Vend kameraet vandret, og sørg for, at lyden er god
 • Vær gerne kreativ i jeres videopitch, men overvej altid den fine linje mellem kreativ og at blive opfattet som useriøs
 • Vis gerne, at I brænder for det, I laver. Vi vil gerne opleve engagement fra teamet
 • Det kan for nogen være ganske grænseoverskridende at skulle filme sig selv. Det forstår vi. Lav jeres pitch på den måde, I er mest komfortable med, men udfordr også gerne jer selv her. Videopitch er en vigtig del af ansøgningen

 

 

Undgå i videopitch

 

 • Så vidt muligt at læse dit pitch op til slides 
 • At genbruge et videopitch. Jeres videopitch skal laves til Mikrolegat-komitéen og ikke være et pitch fra en konkurrence eller anvendt i andre sammenhænge. Har I fået afslag og vil søge igen, er det også en god idé at optage et nyt videopitch, så det er synligt, hvordan I har udviklet jer siden sidst
 • Dårlig lyd og lys. Vi anbefaler ikke musik i baggrunden, og vær opmærksom på støj, vind og dårligt lys, som kan ødelægge et ellers godt pitch
 • Reklamefilm/salgsvideo med fokus på produkt. Et Mikrolegat videopitch handler om at fortælle komitéen om både den innovative idé, idéens potentiale, og hvordan og af hvem den skal føres ud i livet. Derfor bør pitchet ikke fremføres som en reklame for produktet. Det føles som spild af tid, for det giver ikke den fornødne indsigt i virksomheden og teamet bag

 

 

Gå til Mikrolegat ansøgning

Gå til Kickstart Mikrolegat ansøgning

Find inspiration her

 

 

Godt råd fra Mikrolegat:

Tro på jer selv og vær overbevisende 

Eksempler på gode videopitch ansøgninger

 

 

Hvad gør Iotbee særligt godt i deres videopitch: 

 • Forklarer deres produkt detaljeret med et eksempel 
 • Præsenterer teamet og deres kompetencer 
 • Forklarer problemet hurtigt  
 • De fortæller, hvad deres mål/vision er, og hvordan disse skal opnås 

 

 

Hvad CarboPlanner gør særligt godt i deres videopitch: 

 • Præsenterer hvad deres idé er som det første 
 • De skaber en dynamisk videopitch ved at ændre baggrund 
 • De viser visualisering af deres prototype 
 • Viser udtalelser fra testpersoner, der kan understrege problemet og potentialet i ideen